Pobyt a Práca pre cudzincov

Plánujete zamestnať cudzincov na Slovensku alebo v Česku? Vyriešte administratívu cez Poľsko a zamestnajte ich kdekoľvek v rámci EÚ.

pobyt a praca pre cudzincov

Výhodne v Poľsku

Legalizácia pobytu a práce cudzincov v Poľsku sa dá vybaviť rýchlo a jednoducho. Legalizácia pobytu a práce pre cudzincov je tu oproti iným krajinám prakticky bezproblémová.

Zamestnávatelia, ktorí majú záujem zamestnať zahraničných pracovníkov, musia splniť dve základné povinnosti:

 • skontrolovať, či cudzinec, ktorého plánuje zamestnať, má platný doklad o pobyte, ktorý ho oprávňuje na nástup a výkon práce
 • uchovávať kópiu dokladu o pobyte počas celého trvania zamestnania cudzinca

My vám s tým pomôžeme,
stačí nás kontaktovať.

Doklady
o pracovnom povolení

Cudzinci môžu získať právo pracovať v Poľsku v rámci obmedzeného prístupu na trh práce na základe rôznych dokumentov. Patria medzi ne:

 • povolenie pracovať v Poľsku, na Slovenku, Českú či inej krajine EÚ
 • vyhlásenie o zverení práce cudzincovi zapísané v registri vyhlásení
 • povolenie na sezónnu prácu, jednotné povolenie

Podrobenjšie informácie
sa dozviete na tomto odkaze

hand shake

Výhody zamestnania v Poľsku

Poľsko

 • Rýchle vybavenie povolenia
 • Jednoduché získanie dokumentov
 • Liberálnejšie právne predpisy

Slovensko a Česko

 • Zdĺhavá doba čakania na vybavenie povolení
 • Komplikované a problematické získavanie dokumentov

Pracovné povolenie

Pracovné povolenie sa vydáva len na žiadosť zamestnávateľa, čo znamená, že cudzinec nemôže podať žiadosť o pracovné povolenie. Je potrebné vedieť, že pracovné povolenie sa vydáva maximálne na 3 roky, ktoré sa však dá rozšíriť.

Kontaktujte ma

Legálnosť pobytu cudzinca

Legálnosť pobytu cudzinca v Poľsku (a iných krajín EÚ) môže vyplývať zo vstupu a pobytu v Poľsku v rámci tzv. bezvízového režimu alebo na základe platného pobytového titulu. Medzi tieto rezidenčné tituly patria:

 • povolenie na prechodný pobyt, povolenie na trvalý pobyt alebo povolenie na dlhodobý pobyt v EÚ.
 • víza

Podrobenjšie informácie
sa dozviete na tomto odkaze