ďaľšie
služby

Podnikateľom v Poľsku pomôžeme aj týmito užitočnými doplnkovými službami

Martin Vlk - služby
Martin Vlk - daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

  • riešenie zložitejších daňových problémov
  • príprava zmlúv a dokumentov
  • daňová optimalizácia
  • zastupovanie v právnom konaní
  • zastupovanie pred poľským súdom

Virtuálne sídlo

Ponúkame profesionálne virtuálne sídla/adresy pre spoločnosti v rámci celého Poľska.

Benefity

  • Preberanie pošty
  • Notifikácie a preposielanie prijatej pošty
  • Možnosť prenájmu miestnosti na stretnutie s klientom
  • Klient nemusí platiť/prenajímať kancelársky priestor na začiatku podnikania

Virtuálne
sídlo

od 250€ / rok

Pracovné povolenia

Pracovné povolenie

Naša spoločnosť taktiež ponúka vybavenie pracovného povolenia (povolenie na 1 rok) pre cudzincov mimo EÚ.

Vybavenie karty pobytu

Karta pobytu (temporary resident card) povolenie na pobyt aj prácu na 3 roky.

Povolenie a legalizácia

Pre klientov, ktorí chcú zamestnávať zahraničných zamestnancov, vybavujeme osvedčenia na základe ktorých môže byť občan Ukrajiny, Bieloruska, Gruzínska a Moldavska zamestnaný v priebehu 10 dní na 24 mesiacov.