Další
Služby

Podnikatelům v Polsku můžeme pomoci také s následujícími užitečnými doplňkovými službami.

Martin Vlk - služby
Martin Vlk - daňové poradenství

Daňové poradenství

  • řešení složitějších daňových problémů
  • příprava smluv a dokumentů
  • daňová optimalizace
  • zastupování v soudních řízeních
  • zastupování před polským soudem

Virtuální sídlo

Nabízíme profesionální virtuální kanceláře/adresy pro firmy po celém Polsku.

Výhody

  • Příjem pošty
  • Upozornění a přeposílání příchozí pošty
  • Možnost pronájmu místnosti pro schůzku s klientem
  • Klient nemusí na začátku podnikání platit/pronajímat kancelářské prostory.

Virtuální
Sídlo

Z 250€ / rok

Pracovní povolení

Pracovní povolení

Naše společnost nabízí pracovní povolení (roční povolení) také pro cizince ze zemí mimo EU.

Vybavení pobytové karty

Karta pobytu (temporary resident card) - 3 leté povolení k pobytu a pracovní povolení.

Povolení a legalizace

Klientům, kteří chtějí zaměstnat zahraniční zaměstnance, poskytujeme osvědčení, na jehož základě může být občan Ukrajiny, Běloruska, Gruzie a Moldavska zaměstnán do 10 dnů na 24 měsíců.