Spoločnosti, ktoré zvažujú expanziu do zahraničia a vstup na poľský trh, by si mali uvedomiť výhody svojho rozhodnutia. Výhody pôsobenia na poľskom trhu sú prakticky v každom odvetví veľké. Na druhej strane hrozby a riziká spojené s expanziou na poľské trhy sú malé. Prítomnosť spoločnosti so zahraničným kapitálom na poľskom trhu neznamená len zväčšenie trhu predaja a prístup k veľkému počtu zákazníkov, ale aj zabezpečenie záujmov spoločnosti, nižšie náklady na podnikanie a pozitívny imidž v odvetví. 

Výhody poľského trhu alebo prečo sa firmy rozhodujú expandovať? 

Existuje mnoho dôvodov, prečo sa expanzia na poľský trh zdá byť pre zahraničných podnikateľov atraktívnou myšlienkou. Dôvody, prečo sa spoločnosti rozhodujú vstúpiť na poľský trh, možno rozdeliť na vnútorné a vonkajšie. Medzi interné dôvody patria strategické ciele spoločnosti, špecifickosť jej činnosti a typ ponúkaných výrobkov alebo služieb, ako aj široko chápané zdroje spoločnosti. Na druhej strane medzi externé dôvody patria: 

  • potenciál poľského trhu, 
  • stabilné hospodárstvo, 
  • politické a administratívno-právne podmienky, 
  • nízke riziko vstupu na poľský trh, 
  • úroveň súťaže. 

Výhody vstupu na poľské trhy

 Je dôležité, že poľský trh prináša spoločnosti mnoho výhod. Preto výhody poľského trhu podnecujú čoraz viac zahraničných podnikateľov k expanzii týmto smerom. Spoločnosti, ktoré práve zvažujú možnosť vstupu na poľský trh, by sa mali oboznámiť s najdôležitejšími výhodami takéhoto riešenia. Patria k nim predovšetkým výhody spojené s rastom a rozvojom spoločnosti, ako aj zabezpečenie záujmov spoločnosti a zníženie rizík. Samozrejme, pre spoločnosť by mali byť veľmi dôležité aj výhody spojené so zvýšením príjmov pri súčasnom znížení obchodných nákladov a pozitívny vplyv expanzie na imidž značky. 

Chcete začať podnikať v Poľsku?

Rast a rozvoj podniku v dôsledku expanzie

Hlavným prínosom pre zahraničné spoločnosti spojeným so vstupom na poľský trh je zvýšenie počtu trhov spoločnosti a následne zvýšenie počtu zákazníkov a väčšej cieľovej skupiny. Širší okruh potenciálnych zákazníkov zároveň dáva spoločnosti možnosť zlepšiť svoje predajné výsledky a dosiahnuť väčší finančný úspech. Je potrebné zdôrazniť, že zahraničná expanzia spoločnosti by mala byť prirodzeným krokom v jej stratégii značky. 

Ochrana záujmov spoločnosti

Vstup na poľský trh, bez ohľadu na odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí, je určite vynikajúcim spôsobom zabezpečenia záujmov spoločnosti. Čo je dôležité najmä teraz – v čase veľkej neistoty a nestability na trhoch na celom svete. Vstupom na poľský trh má spoločnosť šancu prežiť aj v prípade, že sa domáci trh zmenší alebo prestane predávať. Poľský trh je teda pre spoločnosť poistkou pred zánikom obchodu z trhu. 

Náklady na podnikanie

Ďalším problémom zostávajú náklady na podnikanie a racionalizácia nákladov. Medzi európskymi krajinami poľská ekonomika určite vyniká svojou stabilitou a rozvojom. Samozrejme, domáci trh je veľmi diverzifikovaný, ale zároveň zaručuje spoločnosti prístup k nízkym obchodným nákladom a relatívne lacnej pracovnej sile. Poľsko je inovatívne, takže podnik tu ľahko získa prístup k najnovším technológiám za atraktívne ceny. 

Obraz značky

Vstup na poľský trh samozrejme znamená pre spoločnosť zmenu imidžu. V akom zmysle? Predovšetkým budovaním imidžu medzinárodnej značky, ktorá úspešne vstupuje na zahraničné trhy. Okrem toho prítomnosť značky na zahraničných trhoch formuje vnímanie záujmového výrobku alebo služby zo strany spotrebiteľov a umožňuje upevniť povedomie o značke a jej uznanie pre širšiu skupinu potenciálnych zákazníkov. 

Záleží na výbere formy ziskovej činnosti. Pomôžeme vám vybrať správne riešenie.

Riziká vstupu na poľský trh

V rozpore s tým, čo sa zdá, je počet rizík spojených so vstupom na poľský trh malý. Zjavnou hrozbou pre podnikateľov je potenciálny nedostatočný záujem o výrobok alebo službu v krajine. Treba však zdôrazniť, že táto hrozba sa týka každého trhu – nielen poľského. Ďalšou hrozbou súvisiacou so vstupom na poľský trh je nutnosť prispôsobiť podnikateľskú činnosť požiadavkám domáceho trhu a platným právnym predpisom. Samozrejme, riziká spojené so vstupom na poľský trh možno minimalizovať – v tomto smere sú užitočné analýzy a hodnotenia rizík. Na druhej strane, pred rozhodnutím o prítomnosti značky v Poľsku je vhodné poradiť sa so spoločnosťami, ktoré sprostredkúvajú zakladanie spoločností na poľskom trhu.