Ready-made formulár

Údaje konateľa
Údaje o spoločníkovi
Údaje o spoločnosti
Predmet podnikania môže byť český alebo slovenský spolu ich neskôr upravíme podľa poľskej legislatívy.
Sídlo
Spoločnosť
Názov spoločnostiZaložená99.99.9999IČO99 999 999Platca DPHPlatca DPH
Názov spoločnostiWeldexpert Sp. z.o.o.
Založená28.28.202199.99.9999
IČO897189637499 999 999

Platca DPHPlatca DPH

3
Názov spoločnostiDharmą Poland Sp z o.o.
Založená23.23.202199.99.9999
IČO897189863499 999 999

Platca DPHPlatca DPH

2
Názov spoločnostiFore Green Sp. z o.o.
Založená26.26.202299.99.9999
IČO522323960599 999 999

Platca DPHPlatca DPH

1