GDPR

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 13.10.2022 a vztahuje se na občany a obyvatele Evropského hospodářského prostoru.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, jak nakládáme s údaji, které o vás shromažďujeme prostřednictvím. https://www.polskyexpert.eu/cz. Doporučujeme vám, abyste si toto prohlášení pečlivě přečetli. Při zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které osobní údaje zpracováváme. Činíme tak prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • naším cílem je omezit shromažďování osobních údajů na osobní údaje nezbytné pro plnění našich zákonných povinností;
 • v případech vyžadujících váš souhlas nejprve vyžadujeme váš výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů;
 • přijímáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a vyžadujeme, aby tak činily strany, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké informace o vás přesně máme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Osobní údaje můžeme shromažďovat nebo získávat pro řadu účelů souvisejících s naší obchodní činností, které mohou zahrnovat následující: (klikněte pro rozbalení)

2. Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Další informace o souborech cookie naleznete na adrese Zásady používání souborů cookie

3. Způsoby zveřejňování informací

Osobní údaje zveřejňujeme, pokud jsme povinni je poskytnout ze zákona nebo na základě soudního příkazu, v reakci na výzvu orgánu činného v trestním řízení, v rozsahu povoleném jinými ustanoveními zákona, za účelem poskytnutí informací nebo vyšetřování záležitosti související s veřejnou bezpečností.

Pokud dojde k převzetí, prodeji nebo fúzi či akvizici našich webových stránek nebo organizace, mohou být vaše údaje sděleny našim poradcům a potenciálním kupcům a budou předány novým vlastníkům.

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

Společnost Google nesmí tyto údaje použít pro žádné jiné služby společnosti Google.

Uvádění celých IP adres je u nás zakázáno.

4. Zabezpečení

Zavázali jsme se k zabezpečení dat. Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Tím je zajištěno, že k vašim údajům mají přístup pouze nezbytné osoby, přístup k vašim údajům je chráněn a naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně kontrolována.

5. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky třetích stran, které jsou propojeny s našimi webovými stránkami. Nemůžeme zaručit, že tyto třetí strany budou s vašimi osobními údaji zacházet spolehlivě nebo bezpečně. Doporučujeme vám, abyste si před použitím těchto webových stránek přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

6. Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Doporučujeme vám, abyste toto prohlášení o ochraně osobních údajů pravidelně kontrolovali a seznámili se s případnými změnami. Kromě toho vás budeme informovat, kdykoli to bude možné.

7. Přístup k údajům a jejich úprava

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč vaše osobní údaje potřebujeme, co se s nimi děje a jak dlouho budou uchovávány.
 • Právo na přístup: máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které jsou nám známy.
 • Právo na opravu: máte právo na doplnění, opravu, vymazání nebo zablokování svých osobních údajů, kdykoli si to budete přát.
 • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním svých údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat si své osobní údaje vymazat.
 • Právo na přenos vašich údajů: máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a předat je vcelku jinému správci.
 • Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování svých údajů. To dodržujeme, pokud pro zpracování neexistují oprávněné důvody.

Vždy jasně uveďte, kdo jste, abychom měli jistotu, že neupravujeme nebo neodstraňujeme údaje nesprávné osoby.

8. Odeslání stížnosti

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní údaje (stížnost v této věci), máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Kontaktní údaje

Martin Vlk
Polska 6
56-300
Milicz
Polsko
Webové stránky: https://www.polskyexpert.eu/cz
E-mail: ks.trepxeykslop@ofni
Telefonní číslo: +48 536 777 447