Často kladené otázky a odpovědi:

Pokud jste zde, pravděpodobně uvažujete o vstupu na polský trh. Váháte, kterou cestou se vydat? Možná se bojíte složité byrokracie? Odpovědí na tyto otázky je koupě ready-made společnosti s ručením omezeným (sp. z o.o.) v Polsku. Jak byste měli začít? To se dozvíte v tomto textu.

Co je společnost s ručením omezeným (sp. z o.o.)?

Právní definice z článku 151 polského zákoníku obchodních společností zní:

§ 1. Společnost s ručením omezeným může založit jedna nebo více osob za jakýmkoli zákonem povoleným účelem, nestanoví-li zákon jinak.
§ 2. Společnost s ručením omezeným nemůže být založena pouze jinou jednočlennou společností s ručením omezeným.
§ 3. Členové jsou povinni vykonávat pouze služby uvedené ve stanovách.
§ 4. Společníci neručí za závazky společnosti.

Co tento záznam znamená? Společnost s ručením omezeným je v Polsku jednou z forem podnikání. Za jakým účelem? Může být zřízena k plnění mnoha úkolů - od nevládní organizace přes holdingovou společnost až po běžnou hospodářskou činnost. Společnost s ručením omezeným (sp. z o.o.) v Polsku navíc umožňuje oddělení majetku společníků od zdrojů společnosti. Z tohoto pohledu se jedná o bezpečnější formu podnikání.

Jak ji získat?

Musíte v Polsku absolvovat celou proceduru založení společnosti s ručením omezeným (sp. z o.o.)? Ne!
Stačí investovat do tzv. ready-made. Co to ale ve skutečnosti znamená? Většinu byrokracie převzala externí společnost. Jaký je postup pro získání ready-made společnosti?

Nejprve je založena společnost. Veškeré formality, jako je základní kapitál, podání žádosti do Národního soudního rejstříku (KRS) nebo vytvoření dočasného představenstva, jsou na naší straně. Kromě toho poskytujeme vaší společnosti sídlo v Polsku. Vyřídíme také všechny potřebné dokumenty a zápisy do rejstříku.

Jaké formality jsou na vaší straně? Potřebujeme Váš podpis na dokumentech, které schvalují převzetí akcií společnosti s.r.o. (sp. z o.o.) v Polsku a změny v jejím představenstvu. Kromě toho budeme potřebovat plnou moc, abychom mohli vaším jménem vyřizovat další formality.

Záleží na správném fungování vaší společnosti? Kontaktujte nás, pomůžeme vám se zřízením.

Jaké daně a poplatky se vztahují na společnost s ručením omezeným (sp. z o.o.) v Polsku?

 • 9% daň z příjmů právnických osob
 • (nepovinné) DPH (výše závisí na činnosti a případných vratkách)
 • 19% Daň z rozdělení zisku
 • Odpisy zařízení
 • Ostatní náklady související s činností

Jak funguje účetnictví a kádrový fond s.r.o.?

V nově založené společnosti s ručením omezeným v Polsku je zaveden tzv. plný účetní systém. Co to ale ve skutečnosti znamená? Každý pohyb finančních prostředků v rámci společnosti musí být zaznamenán. Kromě toho musí být převod peněz také zdokumentován. Měl by mít podobu faktury nebo jiného účetního dokladu. Všechny tyto papírové nebo digitální důkazy o pohybu finančních prostředků musí být řádně uloženy a katalogizovány.

Pokud jde o personální obsazení společnosti s ručením omezeným (sp. z o.o.) v Polsku, je důležité si uvědomit, že v ní mohou pracovat i členové představenstva. To lze provést několika různými způsoby. Takového zaměstnance můžete jmenovat na základě:

 • Usnesení správní rady
 • Pracovní smlouvy
 • Občanskoprávní smlouvy.

Samozřejmě, pokud to vyžaduje podnikání společnosti, kterou jste koupili, můžeme vám pomoci jak s účetnictvím, tak s řízením lidských zdrojů. Rádi vyřídíme personální a účetní záležitosti!

Jaké jsou výhody a nevýhody společnosti s ručením omezeným (sp. z o.o.) ?

 • Výhody:
 • Především se vyhnete zbytečné byrokracii.
 • Chráníte svůj majetek v podobě kapitálu. Neriskujete své soukromé peníze
 • Získáte společnost s čistým štítem.
 • Má právní subjektivitu - to znamená, že společnost je subjektem z hlediska správních a daňových řízení atd.
 • Minimální základní kapitál je poměrně nízký.
 • Preferenční sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 9 %;

 • Nevýhody:
 • Kompletní účetnictví v Polsku přináší mnoho problémů a vyžaduje profesionální služby.
 • Čekání na změnu v Národním soudním rejstříku (KRS) - zde je společnost s ručením omezeným registrovaná v Polsku. Celý proces trvá přibližně 2 měsíce

Jak vypadá spolupráce s naší společností při koupi s.r.o.?

Kontaktujte nás. Provedeme vás celým procesem nákupu s.r.o. v Polsku. Co musíte udělat?

 1. Přihlaste se prostřednictvím našich webových stránek, pošlete e-mail nebo zavolejte.
 2. Uveďte, zda chcete zaměstnávat zaměstnance - pak se rozhodněte, zda chcete, abychom se zabývali vašimi personálními otázkami.
 3. Uveďte prosím rozsah vaší činnosti, abychom pro vás mohli správně vybrat polskou klasifikaci činností (PKD). Jedná se o číslo druhu činnosti, kterou bude společnost vykonávat.
 4. Poradíme vám, jakou formu zdanění si můžete zvolit.
 5. Pokud si to přejete, pomůžeme vám s účetnictvím.
 6. Užijte si své s.r.o. (sp. z o.o.) v Polsku a ovládněte polský trh!

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav nás neváhejte kontaktovat. Jsme vám k dispozici.

Chcete si otevřít firmu v Polsku?